Idag deltog våra elever som går i mattegrupp 1 i år 7-9 i Högstadiets matematiktävling.

Det var full fokus i de tre klassrummen under de två timmarna som tävlingen pågick. Eleverna fick sex problemlösningsuppgifter att lösa och de som får högst poäng går vidare till final i januari.

Högstadiets matematiktävling började 1988 som en lokal matematiktävling för alla högstadieskolor i Stockholmsområdet. Två år senare tog tävlingen steget ut i landet och blev en rikstäckande matematiktävling.

Syftet med tävlingen är att stimulera intresset för matematik och matematikstudier bland grundskoleeleverna. Tävlingen skall pröva elevernas problemlösningsförmåga, kreativitet och fantasi.

 

Fler nyheter

  • Informationsmöten

    Informationsmöten HT-19

    Läs mer
  • Skolstart 2018

    Alla elever är varmt välkomna till uppropet måndag den 20 augusti! Nedan ser ni tiderna för de olika enheterna. Lunch serveras på alla skolor. Gribbylundsskolorna Förskoleklassen: 08.30-12.00 Klass 1-5: 08.10-12.00 Hägernäs Alla klasser: 9.00-12.00 Ljungmyr och f.d. Småskolan (båda enheter heter nu Ljungmyr): Alla klasser: 9.00-12.00 Enhagen Årskurs 6-7: 9.00-12.00 Eleverna i blivande klass 6...

    Läs mer