Erica Elgcrona 8C deltog i högstadiets matematiktävling och kom på sjätte plats i landet!

Erica deltog i HMT-finalen som ägde rum den 18 jan på Danderyds Gymnasium och kom då på sjätte plats i landet.
Det är en enastående prestation!!
GRATTIS från alla oss på skolan
och stort tack från din stolta matematiklärare Anna

Högstadiets matematiktävling började 1988 som en lokal matematiktävling för alla högstadieskolor i Stockholmsområdet. Två år senare tog tävlingen steget ut i landet och blev en rikstäckande matematiktävling.

Tävlingen är öppen för alla grundskoleelever och genomförs i två omgångar. Den första omgången, som genomförs i november, är en kvalificeringsomgång. Kvalet genomförs på skolorna och består av sex problem som skall lösas på två timmar. Varje problem ger 0-3 poäng. De bästa skickas in till tävlingskommittén för kontrollrättning, för att få en så rättvis bedömning som möjligt. Av dessa inskickade tas de cirka 60 bästa ut för en finalomgång. Denna final hålls i slutet av januari på Danderyds Gymnasium. Även finalomgången innehåller sex problem. Denna gång är tävlingstiden tre timmar och det delas ut 0-7 poäng per uppgift. Reglerna är enkla; den med mest poäng vinner.

Fler nyheter