Eleverna säger att i Enhagen är det arbetsro, ordning & reda. Detta har nu även Skolinspektionen bekräftat.

I deras senaste utvärdering av skolan som beskrivs med att "Inga hårda ord” används och att "respektfullheten är påfallande". Jätte-roligt tycker alla vi lärare på Täby Friskola

När Enhageneleverna gått ett drygt år i sina gymnasieskolor får de svara på en enkät där de jämför deras nya gymnasieskolor med Enhagenskolan. Svaren brukar visa att, särskilt ifråga om relationen med lärarna, lärarnas engagemang, arbetsron och undervisningens kvalitet, anser eleverna att "Enhagen är bättre än deras nuvarande gymnasieskolor."

Fler nyheter