Klass 9B och 9C spelar Fröken Julie.

I arbetet med Tema Strindberg har vi läst en scen ur Fröken Julie, eleverna har sedan fått skriva en fortsättning på scenen och idag var det show time!

Fler nyheter