Idag har vår elev Jessica Ljungqvist i 9B föreläst för klass 9B och 9C om Plan International Sverige där hon är medlem.

Eleverna fick prova på deras nya 360 arbete där de fick "besöka" en flyktingförläggning i Tanzania med hjälp av VR-glasögon. De båda klasserna fick även läsa samt diskutera barnkonventionen som Plan utgår ifrån i sitt arbete.

Klasserna fick en inblick i hur många av världens barns vardag ser ut och förhoppningsvis blev några elever inspirerade till att hjälpa och sprida budskapet om alla barns rättigheter. 

 

För mer information om Plan International Sverige och "besöket" på förläggningen gå in på www.plansverige.org

Fler nyheter