Enhagens förstelärare i matematik och fysik; Stina Hallén, tog idag med sig en av sina klasser till Tibble Gymnasium. Eleverna som går i årskurs 8 läser just nu avsnittet Ljus och optik. På Tibble fick eleverna möjlighet att använda avancerat laborationsmaterial och de fick även träffa en av Tibbles förstelärare i matematik; Carina Ulvegren.

Laborationerna som eleverna genomförde gick ut på att de skulle lära sig om hur bilder skapas med hjälp av linser. De fick lära sig vad som är en verklig bild och vad som är en skenbild. När de är tillbaka på Enhagen ska de sedan skriva en laborationsrapport om vad de gjorde och vad de kom fram till. Carina gick igenom brytningsindex med eleverna, alltså vad som händer när ljus går från luft till glas eller från luft till vatten och då ändrar riktning.

Förmiddagen avslutades med lunch på Tibble.

Fler nyheter

  • Skolstart 2018

    Alla elever är varmt välkomna till uppropet måndag den 20 augusti! Nedan ser ni tiderna för de olika enheterna. Lunch serveras på alla skolor. Gribbylundsskolorna Förskoleklassen: 08.30-12.00 Klass 1-5: 08.10-12.00 Hägernäs Alla klasser: 9.00-12.00 Ljungmyr och f.d. Småskolan (båda enheter heter nu Ljungmyr): Alla klasser: 9.00-12.00 Enhagen Årskurs 6-7: 9.00-12.00 Eleverna i blivande klass 6...

    Läs mer