Niorna på Täby Friskola har precis avslutat momentet om första världskriget. Årsdagen av Versaillesfreden, den 11 november, uppmärksammades med att eleverna bar "Poppies" (vallmoblommor). Eleverna lyssnade även på trumpetfanfaren "Last post" följt av två tysta minuter. Lektionen ägnades sedan åt att diskutera allt vi människor kan lära oss av tiden före första världskriget, så att hemska saker inte ska upprepa sig.

Fler nyheter