Niorna på Täby Friskola har precis avslutat momentet om första världskriget. Årsdagen av Versaillesfreden, den 11 november, uppmärksammades med att eleverna bar "Poppies" (vallmoblommor). Eleverna lyssnade även på trumpetfanfaren "Last post" följt av två tysta minuter. Lektionen ägnades sedan åt att diskutera allt vi människor kan lära oss av tiden före första världskriget, så att hemska saker inte ska upprepa sig.

Fler nyheter

  • Skolstart 2018

    Alla elever är varmt välkomna till uppropet måndag den 20 augusti! Nedan ser ni tiderna för de olika enheterna. Lunch serveras på alla skolor. Gribbylundsskolorna Förskoleklassen: 08.30-12.00 Klass 1-5: 08.10-12.00 Hägernäs Alla klasser: 9.00-12.00 Ljungmyr och f.d. Småskolan (båda enheter heter nu Ljungmyr): Alla klasser: 9.00-12.00 Enhagen Årskurs 6-7: 9.00-12.00 Eleverna i blivande klass 6...

    Läs mer