Täby Friskolas årskurs åtta-elever är bäst i kommunen och bland de åtta bästa i landet med maxpoäng efter kvaltävlingen i Sigma 8. Det innebär att vi tävlar vidare!

Sigma 8 är en av de mest etablerade matematiktävlingarna i Norden med över 100 svenska deltagande årskurs åtta-klasser varje år. Här tävlar klasser mot varandra lokalt i kommunen, nationellt och senare internationellt.

Huvudsyftet med tävlingen är att skapa större intresse för matematik genom att engagera elever i problemlösning som kräver logiskt tänkande, tillåter diskussion, och uppmuntrar kreativitet. Att argumentera för sina lösningar är ett primärt inslag i klasstävlingen Sigma 8 då hela klassen ska lösa problem tillsammans. Genom att använda logik utvecklar eleverna sitt matematiska tänkande och nya upptäckter bekräftas i klassrumsdiskussioner, vilket i sin tur stärker både självförtroende och motivation.

 

Läs mer om Sigma 8 här.

Fler nyheter

  • Skolstart 2018

    Alla elever är varmt välkomna till uppropet måndag den 20 augusti! Nedan ser ni tiderna för de olika enheterna. Lunch serveras på alla skolor. Gribbylundsskolorna Förskoleklassen: 08.30-12.00 Klass 1-5: 08.10-12.00 Hägernäs Alla klasser: 9.00-12.00 Ljungmyr och f.d. Småskolan (båda enheter heter nu Ljungmyr): Alla klasser: 9.00-12.00 Enhagen Årskurs 6-7: 9.00-12.00 Eleverna i blivande klass 6...

    Läs mer