Täby Friskolas årskurs åtta-elever är bäst i kommunen och bland de åtta bästa i landet med maxpoäng efter kvaltävlingen i Sigma 8. Det innebär att vi tävlar vidare!

Sigma 8 är en av de mest etablerade matematiktävlingarna i Norden med över 100 svenska deltagande årskurs åtta-klasser varje år. Här tävlar klasser mot varandra lokalt i kommunen, nationellt och senare internationellt.

Huvudsyftet med tävlingen är att skapa större intresse för matematik genom att engagera elever i problemlösning som kräver logiskt tänkande, tillåter diskussion, och uppmuntrar kreativitet. Att argumentera för sina lösningar är ett primärt inslag i klasstävlingen Sigma 8 då hela klassen ska lösa problem tillsammans. Genom att använda logik utvecklar eleverna sitt matematiska tänkande och nya upptäckter bekräftas i klassrumsdiskussioner, vilket i sin tur stärker både självförtroende och motivation.

 

Läs mer om Sigma 8 här.

Fler nyheter