Vi är så stolta över våra elever som kom på tredje plats i den nordiska finalen i Sigma 8 som ägde rum i Danmark. Hela spetsmattegruppen har gjort ett strålande arbete med att skriva rapporten och skapa en fantastisk utställning som bl.a. innehöll en robot som eleverna programmerat. Hanna Kuttainen Thyni, Noel Pellkvist, Ellen Rödin och Oscar Granlund genomförde proffsigt en presentation på engelska. De fyra genomförde även problemlösningsdelen med mycket gott resultat!

Det viktigaste med tävlingen är att hela klassen motiveras av att tillsammans arbeta med projektet under hela läsåret.

Fler nyheter