Vi är så stolta över våra elever som kom på tredje plats i den nordiska finalen i Sigma 8 som ägde rum i Danmark. Hela spetsmattegruppen har gjort ett strålande arbete med att skriva rapporten och skapa en fantastisk utställning som bl.a. innehöll en robot som eleverna programmerat. Hanna Kuttainen Thyni, Noel Pellkvist, Ellen Rödin och Oscar Granlund genomförde proffsigt en presentation på engelska. De fyra genomförde även problemlösningsdelen med mycket gott resultat!

Det viktigaste med tävlingen är att hela klassen motiveras av att tillsammans arbeta med projektet under hela läsåret.

Fler nyheter

  • Informationsmöten

    Informationsmöten HT-19

    Läs mer
  • Skolstart 2018

    Alla elever är varmt välkomna till uppropet måndag den 20 augusti! Nedan ser ni tiderna för de olika enheterna. Lunch serveras på alla skolor. Gribbylundsskolorna Förskoleklassen: 08.30-12.00 Klass 1-5: 08.10-12.00 Hägernäs Alla klasser: 9.00-12.00 Ljungmyr och f.d. Småskolan (båda enheter heter nu Ljungmyr): Alla klasser: 9.00-12.00 Enhagen Årskurs 6-7: 9.00-12.00 Eleverna i blivande klass 6...

    Läs mer