Förslaget om en mobilfri skola som arbetats fram i elevrådet tillsammans med rektor Karin Järleby har nu blivit verklighet. Från och med terminens start ska mobiltelefonerna ligga i elevernas skåp eller i deras fickor under hela skoldagen.

Bara efter en månad märker vi stor skillnad i elevernas beteende som umgås på ett helt nytt sätt och eleverna själva är positiva till förändringen. Flera elever uttrycker att de nu har lättare att ta sig till lektionerna i tid när de inte sitter klistrade framför ett mobilspel och de upplever att det är lättare att koncentrera sig under lektionstiden.

I sällskapsrummet har eleverna börjat spela spel och istället för att varje elev sitter med sin egen telefon samtalar de med varandra. En elev berättar hur hon fått nya vänner i andra klasser efter att de spelat fotbolsspelet häromdagen.  

Fler nyheter

  • Skolstart 2018

    Alla elever är varmt välkomna till uppropet måndag den 20 augusti! Nedan ser ni tiderna för de olika enheterna. Lunch serveras på alla skolor. Gribbylundsskolorna Förskoleklassen: 08.30-12.00 Klass 1-5: 08.10-12.00 Hägernäs Alla klasser: 9.00-12.00 Ljungmyr och f.d. Småskolan (båda enheter heter nu Ljungmyr): Alla klasser: 9.00-12.00 Enhagen Årskurs 6-7: 9.00-12.00 Eleverna i blivande klass 6...

    Läs mer