Täby Friskola

Klass fyra har arbetat med programmering. De har fått prova på att programmera ett enkelt spel med hjälp av olika block. De har arbetat var för sig men även i grupper och fått öva sig i att läsa instruktioner och att lösa problem.

Fler nyheter