Klass fyra har arbetat med programmering. De har fått prova på att programmera ett enkelt spel med hjälp av olika block. De har arbetat var för sig men även i grupper och fått öva sig i att läsa instruktioner och att lösa problem.

Fler nyheter