Femmorna i Hägernäs och Gribbylund har i veckan varit på Levande Frågelådan på Stockholms Universitet.

När det är Levande Frågelåda fylls hela Aula Magna på SU av femmor som får lyssna på när olika forskare besvarar frågor från eleverna. Nu vet vi till exempel svaret på följande frågor:

Vad kom först, hönan eller ägget?
Varför byter en del djur kön?
Vad är egentligen Pi?
Varför blir man sjuk?
Vad skulle hända med jorden om månen försvann?

Vi fick också se vad som händer när man doppar ballonger i flytande kväve.

Fler nyheter