Eleverna i klass 5 har haft besök av lärare från Kulturskolan. Lärarna började lektionen med att spela olika låtar för barnen på sina respektive instrument. Sedan delade vi upp barnen i mindre grupper så att de fick prova på alla instrument. Det var mycket lyckat.

Lärarna och även rektorn från Kulturskolan tyckte att barnen var så duktiga, visade intresse och var väluppfostrade!

Fler nyheter