Eleverna arbetar för fullt inför valet.

I Hägernäs har klasserna arbetat intensivt inför valet. Här pågår en diskussion kring hur bra vi har det som lever i ett demokratiskt land.

Fler nyheter