Igår hade ettorna SO-lektion där eleverna diskuterade människors likheter och olikheter, både på in- och utsidan.

Diskussion och resonemang fördes i smågrupper. Syftet med lektionen var att få  ökad förståelse för människor i världen och allas lika värde. 

Fler nyheter