Klass ett har läsestund och har denna dag tyst läsning tillsammans. Klass ett deltar i läsutmaningen där alla läser på sin egen nivå och utmanar sig själva i läsning.

Fler nyheter