Genom att barnen får leka och göra rörelser i vattnet får de en grundläggande vattenvana och kan få lättare att lära sig att simma.

Vi på fritidshemmet Tigern åker ca 1 gång i veckan till badhuset med barnen i mindre grupper. Vi vill att detta ska leda till att barnen lär sig att tycka om vatten och kan känna sig trygga i vattnet. Rädsla för vatten är en av de vanligaste orsakerna till att man inte lär sig att simma.

Fler nyheter