Vid Jarlabankes bro fick treorna höra om järnålderkvinnan Esters liv och se spår från forntiden tillsammans med den härliga museipedagogen Jennifer från Stockholms Läns museum.

En mycket lärorik dag för alla elever där vi även fick lära oss att världens runstensrikaste område ligger i Täby.

Fler nyheter