På fritidsgården Tigern arbetar vi just nu med brandtema under några veckor för att ge förståelse för hur eld fungerar och agerar och hur lätt det kan börja brinna.

Forskning visar att barns lek med eld ofta resulterar i brand och motivationen att leka med eld är stark bland barn i låg- och mellanstadiet. Genom att under några veckor ha Brandtema vill vi ge förståelse för hur lätt eld kan bli brand och vad man ska göra om det börjar brinna. Vi pratar bl a om hur man förebygger brand, hur brand startar och sprider sig, vad man gör om det börjar brinna, och hur man larmar 112.

 

Vi använder utbildningsmaterial ifrån MSB. Läs gärna vidare på www.msb.se och www.dinsakerhet.se

 

Fler nyheter