I klass 3L fortsätter vi med temat ”Från frö till frö” där vi följer en växts hela livscykel.

För drygt två veckor sedan sådde vi våra frön, det är snabbväxande åkerkål
som går från frö till frö på bara sex veckor.
Vi har gallrat och börjat mäta våra plantor. Vi har ett stapeldiagram där
plantans längd fylls i varje dag.
Den här veckan har vi tillverkat ”bipinnar” och börjat med att pollinera
blommorna, nu väntar klassen med spänning på vad som ska hända!

Fler nyheter