Vi på fritidshemmet Tigern har startat ett tema för barnen som heter ”Känna Ja Känna Nej”.

Med detta tema lägger vi fokus på barnens egen självkänsla och på att kunna säga nej i situationer som känns fel och kunna säga ja i situationer som känns bra. Vi arbetar med frågor som vem är jag, hur jag känner och vad tycker jag. Man tränar även samarbete eftersom det är då man får en bra insikt om vad man själv och vad andra tycker känns ja eller känns nej.

Fler nyheter