Eftersom vi vill värna om miljön på Täby Friskola fick vi möjlighet att utveckla detta genom soplektioner med Mari från Sörab före höstlovet.

Då fick vi prata om hur det vi gör i vardagen kan påverka miljön och vi fick även öva på att sopsortera för att lära oss hur vi kan göra miljön bättre. Det var mycket givande och inspirerande för alla elever & lärare.

Fler nyheter