Idag har eleverna i 2L övat på att skriva berättelser.

Först gjorde vi en gemensam elevmatris. Efter det gjorde vi enskilt en planering med stödord och utifrån den skrevs en kladd. Sedan var det dags för kamratbedömning genom matrisen och "two stars and one wish". De förbättrade och renskrivna berättelserna blev fantastiska! Vi har säkerligen flera blivande författare i klassen.

Fler nyheter