På lektionerna i syslöjd har eleverna i årskurs 2 på Ljungmyr lärt sig att virka tillsammans med textilläraren Ewa Köhnke Österlöf. Virkningen har krävt en hel del tålamod, övat finmotoriken och varit väldigt rolig!

Under några lektioner har eleverna virkat långa band som de sedan fäst på egendesignade tavlor. Tavlorna har tillsammans blivit en liten utställning som hänger i elevernas klassrum. Med matematiska begrepp har de berättat för klassläraren Ulrica Lagesson vilken av tavlorna som är deras. Eleverna har också utmanat Ulrica i att gissa hur långt deras samlade band är. Hon ska gissa i meter, centimeter och millimeter.

Fler nyheter