Läxförhör L2

Vi i 2L har haft läxförhör på divisions- och multiplikationstabellerna 2, 5 och 10 genom att använda Kahoot. Kahoot är en typ av quiz där eleverna använder iPads för att svara på olika frågor. Det blir en härligt glad tävlingsstämning i klassrummet!

Fler nyheter