Vi som går i årskurs 3 har jobbat med tangram som är ett urgammalt kinesiskt pussel. Med åtta olika bitar har vi gjort rektanglar, trianglar, parallellogram, kvadrater och egna figurer.

Fler nyheter