För att ge blivande föräldrar i förskoleklass möjlighet att ta del av hur vi arbetar och ställa alla tänkbara frågor bjöd vi in till informationskväll med soppa.

Bland annat undrade en pappa hur vi gör för att ha så god arbetsro. Enligt oss beror det på att vi jobbar mycket med respekten för varandra och att vi är envisa. Vi pratade även om vikten av att se varje barn och att vi alla tar tag i olika situationer som uppstår direkt.

Vi fick en trevlig och givande kväll tillsammans.

Fler nyheter