Mattekluben

Här sitter Adrian, Tommy och Joel och har matteklubb.

På fritids har vi ibland matteklubb. Då får eleverna spela olika spel och öva på huvudräkning för att utveckla sitt matematiska tänkande.

Fler nyheter