För Småskolan och Ljungmyr är det en tradition att städa skolgårdarna till Valborg. Efter städningen är det gemensam korvgrillning och sedan ansvarar femmorna för att hålla i olika lekar för faddergrupperna. Vi fick en härlig och rolig dag tillsammans!

Fler nyheter