Täby Friskola

Vi söker en specialpedagog till vårt högstadium.  Hos oss blir du en del av vårt uppskattade elevhälsoteam.

 

Täby Friskolas Elevhälsoteam (EHT)

I teamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger/ speciallärare samt dramapedagog, totalt nio personer. Olika professioner med olika perspektiv och professionalitet är väldigt viktigt för att synliggöra våra olika kompetenser. Tillsammans är teamet kraftfullt och har mycket energi. Det råder en ödmjuk inställning till varandras kompetens.

 

EHT arbetar med:

 - En samsyn och ett helhetsperspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå med fokus på det främjande och förebyggande arbetet.

 - Tillgängliga lärmiljöer där alla elever kan känna delaktighet.

 - Göra elevhälsan tillgänglig och synlig för elever och personal genom att:

     -Elevhälsan presenterar sig vid terminsstart.

     -Elevsamtal sker i år 2,5 och 7. Skolsköterska har hälsosamtal övriga år. Elevsamtal som ett sätt att presentera elevhälsan för eleverna samt få tillgång till elevens livsvärld och behov för en optimal lärmiljö.

     -Kort väg in med ärenden/möten. Återkoppling på respektive enhet.

 

Vägar till EHT:

 - Med en kort anmälan, via mejl eller muntligt att läraren har ett ärende att lyfta, så startar processen.

 - Elevhälsan har ett nära samarbete med trygghetsteamen, vilket är en viktig informationskanal.

 - Dokumentation sker fortlöpande av EHT. Lärarna kommer till mötet och berättar om sin oro, det samlade elevhälsoteamet lyssnar och ställer klargörande frågor. Våra olika perspektiv och professioner samverkar sedan och arbetet fortlöper. Detta sker varannan vecka vilket ger tidig upptäckt, snabbt agerande och respons. Återkoppling sker löpande från elevhälsoteamet på enheterna, muntligt eller skriftligt. I första hand med extra anpassningar och i nästa steg särskilt stöd (ÅP skrivs).

 - Elevens perspektiv genomsyrar allt arbete på skolan. (Kartläggningar, ÅP, samtal med elever och vårdnadshavare.)

 - Salutogent perspektiv, utgår från det som fungerar och bygger vidare på det.

 - Vi implementerar nya förhållningssätt och strukturer. Tex. Greenes "Barn gör rätt om de kan"Livskunskap på schemat med dramapedagog. 

 - Det främjande och förebyggande arbetet kring värderingar förankras ytterligare.

 - Handledning och kvalificerade samtal för pedagogerna.TIL TIM

 - Skolans utvecklingsområden för året kommer från elevhälsans arbete. (elevens perspektiv)

 

Vilka är vi?

Täby Friskola är Täbys äldsta friskola med elever från F-klass till åk. 9. Vi har ca 900 elever fördelade på sex mindre enheter, runt om i Täby. De små enheterna skapar en familjär miljö där alla elever blir sedda.

Våra servicefunktioner i form av IT-support, vaktmästarteam och HR bidrar till den goda kvalitén på vår arbetsplats. Vi har dessutom ett mycket uppskattat elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagoger/ speciallärare samt dramapedagog.

På Täby Friskola har du nära till grönområden och sjöar och med goda kommunikationer ligger våra enheter strategiskt placerade.

Vi har attraktiva anställningsvillkor med bland annat ett förmånligt friskvårdsbidrag och vi erbjuder marknadsmässiga löner. Kollektivavtal med LR och LF innebär att du omfattas av tjänstepension och försäkringar hos oss.

Din ansökan
Skicka din ansökan till karin.jarleby@tabyfriskola.se.
Läs mer om oss på www.tabyfriskola.se eller kontakta rektor Karin Järleby, 08-792 26 10.