4/9, Håkan Söderström, rektor Tibble Gymnasium - Organisation och kvalitetsarbete

11/9, Niklas Pålsson, VD Tibble Gymnasium & Täby Friskola - Diskussionsgrupp om privatisering av skolor

18/9, Malin Eklöw, Marknads- & kommunikationsansvarig - Hur jobbar skolorna med marknadsföring?

2/10, Sanna Jones, Specialpedagog på Täby Friskola - Diskussion utifrån fiktiva elevsituationer. Vem har ansvar & vilket stöd finns att få från hela Elevhälsan?

6/11, Carin Eklund, Förstelärare i Svenska på Tibble Gymnasium & en av författarna till boken Formativ Svenska - Formativ bedömning

27/11, Karin Järleby, rektor Täby Friskola - Rektorsuppdraget

4/12, Henrik Lokind, Förstelärare i Filosofi på Tibble Gymnasium - Team-Teaching Philosophy in Upper Secondary School. A Swedish Experience. Ett seminarium utifrån den vetenskapliga artikel som Henrik Lokind skrivit tillsammans med kollegan Håkan Salwén, förstelärare & docent i Filosofi på Tibble Gymnasium.