Täby Friskola

Enhagen

     
       
Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Janna Adamsson Kontakt   Lärare i Spanska & Engelska
Anders Björk Kontakt   Lärare i Matematik
Ute Björnberg Kontakt   Lärare i Tyska
       
Ulrica Bäckström Kontakt   Speciallärare
Anette Carlsson Kontakt   Skolvärdinna
Ann-Christin (Anki) Cederbaum Kontakt   Lärare i Engelska
Maria (Fia) Dahlqvist Kontakt   Förstelärare i Biologi & Kemi
Cathrine Edholm Husebye Kontakt   Enhetschef & Lärare i Dans
Anna Efremova Kontakt   Förstelärare i Matematik
Kjell Frölander Kontakt   Lärare i Trä- & Metallslöjd
Anders Granberg Kontakt   Lärare i Biologi & Kemi
Stina Hallén Kontakt   Förstelärare i Matematik & Fysik
Sanna Jones Kontakt   Specialpedagog & Lärare i Svenska & Engelska
Jessica Jonsson Kontakt   Lärare i Bild
Emilie Kristensson Kontakt   Lärare i Dans
Ewa Köhnke Österlöf Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Annie Linder Kontakt   Lärare i SO
Erling Lundkvist Kontakt   Lärare i Musik
Åsa Miiro Kontakt   Klasslärare åk. 6 & Förstelärare
Ingela Sundbom Kontakt   Klasslärare åk. 6
Monica Säde Kontakt   Klasslärare åk. 6
Charlotte Söderlund Kontakt   Lärare i Franska & Svenska
Kristina Thelvén Kontakt   Förstelärare i Svenska & Engelska
Carina Toppar Kontakt   Enhetschef & Lärare i Matematik & Fysik
Karin Törnblom Kontakt   Klasslärare åk. 6
Maryam Vaziri de la Fuente Kontakt   Lärare i Spanska
Emelie Virta Kontakt   Lärare i Livskunskap
Bo Wahlsten Kontakt   Lärare i Matematik & Teknik
Robert Wiik Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa samt Hemkunskap
       

Lilla & Stora Gribbylund

     
       
Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Anette Björkvall Kontakt   Klasslärare
Katarina Bäck Kontakt   Lärare i Dans
Susan Croon Kontakt   Förstelärare i Engelska & Klasslärare
Ellinor Dartland Kontakt   Fritids
Kjell Frölander Kontakt   Lärare i Trä- & Metallslöjd
Johanna Gazelius Kontakt   Klasslärare åk. F-1
Zanna Hallenstål Kontakt   Lärare i Musik
Lotta Hedenfalk Kontakt   Klasslärare åk. 2-3
Monika Lindgren Kontakt   Fritidsföreståndare
Rosanna Lövmark Kontakt   Fritids
Lena Sjölander Kontakt   Fritids
Rebecca Skoglund Kontakt   Fritids
Joanna Smith Kontakt   Fritids
Angelika Stier Norén Kontakt   Klasslärare åk. F-1
Mette Stråhle Kask Kontakt   Speciallärare
Malin Sävmarker Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Eva Sörman Kontakt   Enhetschef & Klasslärare åk. 2-5
Emelie Virta Kontakt   Lärare i Livskunskap
Robert Wiik Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
       

Hägernäs

     
       
Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Susanne Andreasson Kontakt   Klasslärare åk. 2-3
Eva Bluchert Kontakt   Fritidsföreståndare
Katarina Bäck Kontakt   Lärare i Dans
Tobias Flintzberg Kontakt   Fritids
Kjell Frölander Kontakt   Lärare i Trä- & Metallslöjd
Alexandra Grengby Salazar Kontakt   Fritids
Victoria Gustafsson Kontakt   Specialpedagog
Zanna Hallenstål Kontakt   Lärare i Musik
Anette Harrå Kontakt   Fritids
Susanne Headley-Blythe Kontakt   Fritids
Sara Jonsson Kontakt   Förstelärare åk. 4-5
Anna Jonsson Kontakt   Fritids
Lotta Krieg Kontakt   Förstelärare åk. F-1
Annica Lyngarth Kontakt   Enhetschef & Klasslärare åk. 4-5
Martin Nilsson Kontakt   Fritids
Anna Persson Kontakt   Fritids
Jenny Sandgren Kontakt   Klasslärare åk. 2-3
Jörgen Sandström Kontakt   Fritids
Christoper Sellman Villlobos Kontakt   Fritids
Malin Sävmarker Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Linda Söderkrantz (föräldraledig) Kontakt   Speciallärare
Jenny Ulvhag Kontakt   Klasslärare åk. F-1
Emelie Virta Kontakt   Lärare i Livskunskap
       

Ljungmyr & Småskolan

     
         
Åsa Almgren Kontakt   Klasslärare åk. F-1
Malin Andersson Kontakt   Bildlärare, Fritidshems- & IKT-pedagog
Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Marie Baehre Kontakt   Klasslärare åk. F-1
Olle Berggren  Kontakt   Fritids
Lovisa Bergman Kontakt   Fritids
Malin Carlsén Romney  Kontakt   Fritids
Oskar Dyrke Kontakt   Fritids
Ted Fontér Kontakt   Fritids
Kjell Frölander Kontakt   Lärare i Trä- & Metallslöjd
Zanna Hallenstål Kontakt   Lärare i Musik
Mia Hallin Kontakt   Klasslärare åk. 2-3
Malcolm Jakobsson  Kontakt   Fritids
Therese Johansson Kontakt   Fritidsföreståndare Ljungmyr
Emilie Kristensson Kontakt   Lärare i Dans
Ewa Köhnke Österlöf Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Ulrica Lagesson Kontakt   Enhetschef, Förstelärare & Klasslärare åk. 2-3
Helena Niklasson Kontakt   Klasslärare åk. 4-5
Linda Nilsson Kontakt   Fritids
Johanna Sterner Kontakt   Klasslärare åk. 4-5
Caisa Sundqvist Kontakt   Speciallärare
Malin Sävmarker Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Emelie Virta Kontakt   Lärare i Livskunskap
Robert Wiik Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa