Enhagen

Janna Adamsson Kontakt   Lärare i Spanska & Engelska
Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Emilie Almqvist Kontakt   Lärare i Dans
Agne Birgersson Kontakt   Lärare i Trä- & Metallslöjd
Fredrik Björnsson Kontakt   Enhetschef Enhagen
Anette Carlsson Kontakt   Skolvärdinna
Ann-Christin (Anki) Cederbaum Kontakt   Lärare i Engelska
Mark Clarhäll Kontakt   Lärare i Matematik & Fysik
Maria (Fia) Dahlqvist Kontakt   Förstelärare i Biologi &
Kemi
Cathrine Edholm Husebye Kontakt   Enhetschef & Lärare i Dans
Anna Efremova Kontakt   Förstelärare i Matematik
Hanna Kolare Kontakt   Förstelärare i SO & Svenska
Emelie Falck Kontakt   Lärare i Svenska
Katarina Giraldo Kontakt   Lärare i Spanska
Anders Granberg Kontakt   Lärare i Matematik,
Biologi & Kemi
Stina Hallén Kontakt   Förstelärare i Matematik &
Fysik
Sanna Jones Kontakt   Specialpedagog
Jessica Jonsson Kontakt   Lärare i Bild
Signe Jonsson Kontakt   Lärare i Svenska och Engelska
Ewa Köhnke Österlöf Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Annie Linder Kontakt   Lärare i SO
Luciana Medici Kontakt   Lärare i Tyska
Åsa Miiro Kontakt   Klasslärare åk. 6 & Förstelärare
Lars Nilsson Kontakt   Lärare i Musik
Linnea Olsson Kontakt   Lärare i Musik
Robert Parmbäck Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa samt
Hemkunskap
Ingela Sundbom Kontakt   Klasslärare åk. 6
Monica Säde Kontakt   Klasslärare åk. 6
Malin Sävmarker Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Charlotte Söderlund Kontakt   Lärare i Franska & Svenska
Kristina Thelvén Kontakt   Förstelärare i Svenska & 
Engelska
Carina Toppar Kontakt   Lärare i Matematik & Fysik
Karin Törnblom Kontakt   Klasslärare åk. 6
Natalie Wahlström Kontakt   Lärare i SO
       

Lilla & Stora Gribbylund

Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Oscar Arpe Kontakt   Fritids
Natalie Berling Kontakt   Fritids
Katarina Bäck Kontakt   Lärare i Dans
Susan Croon Kontakt   Klasslärare år 4
Ellinor Dartland Kontakt   Fritidsansvarig
Johanna Gazelius Kontakt   Klasslärare år 1
Zanna Hallenstål Kontakt   Lärare i Musik
Lotta Hedenfalk Kontakt   Klasslärare år 3
Karin Holmström Lagher Kontakt   Klasslärare år 5
Anna-Karin Hultman Kontakt   Specialpedagog
Lovisa Kahn Kontakt   Klasslärare år 2
Viktoria Lange Kontakt   Fritids
Miska Lakkonen Kontakt   Fritids
Monika Lindgren Kontakt   Fritidsansvarig och klasslärare år 5
Rosanna Lövmark Kontakt   Klasslärare år F
Robert Parmbäck Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Kamilla Rosenberg Kontakt   Klasslärare år 1
Lena Sjölander Kontakt   Fritids
Malin Sävmarker Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Eva Sörman Kontakt   Klasslärare år 4
Sofia Thurén Kontakt   Fritids
       

Hägernäs

Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Linn Berg Kontakt   Klasslärare år 4
Pontus Berghman Kontakt   Fritids
Agne Birgersson Kontakt   Lärare i trä- & metallslöjd
Eva Bluchert Kontakt   Fritids
Katarina Bäck Kontakt   Lärare i Dans
Pär Crenér Kontakt   Lärare i trä- & metallslöjd
Sofia Dyrke Kontakt   Fritids
Patrik Falk Kontakt   Fritids
Tobias Flintzberg Kontakt   Fritids
David Fredriksson Kontakt   Fritids
Victoria Gustafsson Kontakt   Specialpedagog
Zanna Hallenstål Kontakt   Lärare i Musik
Frida Johansson Kontakt   Lärare år 1
Patrik Kousis Kontakt   Fritids
Lotta Krieg Kontakt   Förstelärare & klasslärare år 3
Anton Lund Kontakt   Fritids
Annica Lyngarth Kontakt   Klasslärare år 4
Anna Persson Kontakt   Fritidsansvarig
Jenny Sandgren Kontakt   Klasslärare år 5
Malin Sävmarker Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Jenny Ulvhag Kontakt   Klasslärare år F
Linda Vestin Kontakt   Fritidsansvarig
Sofia Yngström Kontakt   Lärare år 2
       

Ljungmyr

Åsa Almgren Kontakt   Klasslärare år F
Emilie Almqvist Kontakt   Lärare i Dans
Petra Alvesdotter Kontakt   Specialpedagog
Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Sara Berg Kontakt   Lärare år 4
Sara Bernstrom Kontakt   Klasslärare år 3
Agne Birgersson Kontakt   Lärare i Trä- & Metallslöjd
Ellinor Bohlin Kontakt   Lärare år 1
Otto Carlberg Kontakt   Fritids
Malin Carlsén Romney  Kontakt   Fritids
Pär Crenér Kontakt   Lärare i trä- & metallslöjd
Marah Eissa Kontakt   Fritids
Charlotte Ekstedt Kontakt   Fritids
Amanda Eriksson Kontakt   Lärare i Bild, Resurs
Zanna Hallenstål Kontakt   Lärare i Musik
David Landgren Kontakt   Fritids
Marcus Lundblad Kontakt   Fritids
Li Marcko Kontakt   Fritids
Theo Miiro Kontakt   Fritids
Eva Mohage Kontakt   Lärare år 2
Linda Nilsson Kontakt   Fritidsansvarig
Robert Parmbäck Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Petra Runius Kontakt   Fritids
Gina Samuelsson Kontakt   Fritidsansvarig Ljungmyr
Johanna Sterner Kontakt   Förstelärare &
Klasslärare år 5