Enhagen

           
Janna Adamsson Kontakt   Lärare i Spanska & Engelska
Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Emilie Almqvist Kontakt   Lärare i Dans
Agne Birgersson Kontakt   Lärare i Trä- & Metallslöjd
       
Fredrik Björnsson Kontakt   Enhetschef Enhagen
Anette Carlsson Kontakt   Skolvärdinna
Ann-Christin (Anki) Cederbaum Kontakt   Lärare i Engelska
Mark Clarhäll Kontakt   Lärare i Matematik & Fysik
Maria (Fia) Dahlqvist Kontakt   Förstelärare i Biologi &
Kemi
Cathrine Edholm Husebye Kontakt   Enhetschef & Lärare i Dans
Anna Efremova Kontakt   Förstelärare i Matematik
Hanna Ekström Kolare Kontakt   Lärara i Svenska och SO
Emelie Falck Kontakt   Lärare i Svenska
Katarina Giraldo Kontakt   Lärare i Spanska
Anders Granberg Kontakt   Lärare i Matematik,
Biologi & Kemi
Stina Hallén Kontakt   Förstelärare i Matematik &
Fysik
Sanna Jones Kontakt   Specialpedagog
Jessica Jonsson Kontakt   Lärare i Bild
Signe Jonsson Kontakt   Lärare i Svenska och Engelska
Ewa Köhnke Österlöf Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Annie Linder Kontakt   Lärare i SO
Luciana Medici Kontakt   Lärare i Tyska
Åsa Miiro Kontakt   Klasslärare åk. 6 & Förstelärare
Lars Nilsson Kontakt   Lärare i Musik
Linnea Olsson Kontakt   Lärare i Musik
       
Ingela Sundbom Kontakt   Klasslärare åk. 6
Monica Säde Kontakt   Klasslärare åk. 6
Malin Sävmarker Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Charlotte Söderlund Kontakt   Lärare i Franska & Svenska
Kristina Thelvén Kontakt   Förstelärare i Svenska & 
Engelska
Carina Toppar Kontakt   Lärare i Matematik & Fysik
Karin Törnblom Kontakt   Klasslärare åk. 6
Natalie Wahlström Kontakt   Lärare i SO
Robert Wiik Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa samt
Hemkunskap
       

Lilla & Stora Gribbylund

         
Therese Allerstrand Kontakt   Fritids
Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Katarina Bäck Kontakt   Lärare i Dans
Susan Croon Kontakt   Förstelärare i Engelska
Ellinor Dartland Kontakt   Fritidsföreståndare
Johanna Gazelius Kontakt   Klasslärare åk. F-1
Zanna Hallenstål Kontakt   Lärare i Musik
Lotta Hedenfalk Kontakt   Klasslärare åk. 2-3
Miska Lakkonen Kontakt   Fritids
Monika Lindgren Kontakt   Fritidsföreståndare
Rosanna Lövmark Kontakt   Fritids
Lena Sjölander Kontakt   Fritids
Rebecca Skoglund Kontakt   Fritids
Joanna Smith Kontakt   Fritids
Angelika Stier Norén Kontakt   Klasslärare åk. F-1
Anna-Karin Hultman Kontakt   Specialpedagog
Malin Sävmarker Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Eva Sörman Kontakt   Enhetschef & Klasslärare åk. 2-5
Robert Wiik Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
       

Hägernäs

        
Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Agne Birgersson Kontakt   Lärare i trä- & metallslöjd
Eva Bluchert Kontakt   Fritidsföreståndare
Katarina Bäck Kontakt   Lärare i Dans
Pär Crenér Kontakt   Lärare i trä- & metallslöjd
Tobias Flintzberg Kontakt   Fritids
David Fredriksson Kontakt   Fritids
Alexandra Grengby Salazar Kontakt   Fritids
Victoria Gustafsson Kontakt   Specialpedagog
       
Zanna Hallenstål Kontakt   Lärare i Musik
Anette Harrå Kontakt   Fritids
Susanne Headley-Blythe Kontakt   Fritids
Patrik Kousis Kontakt   Fritids
Lotta Krieg Kontakt   Förstelärare åk. F-1
Lina Lantz Kontakt   Fritids
       
Annica Lyngarth Kontakt   Enhetschef & Klasslärare åk. 4-5
Martin Nilsson Kontakt   Fritidsföreståndare
Anna Persson Kontakt   Fritids
Jenny Sandgren Kontakt   Klasslärare åk. 2-3
Malin Sävmarker Kontakt   Lärare i Textilslöjd
Jenny Ulvhag Kontakt   Klasslärare åk. F-1
Johan Welinder Kontakt   Fritids
       

Ljungmyr & Småskolan

        
Åsa Almgren Kontakt   Klasslärare åk. F-1
Malin Andersson Kontakt   Bild-, textil och so-lärare,
Fritidshems- & IKT-pedagog
Martin Andersson  Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa
Marie Baehre Kontakt   Klasslärare åk. F-1
Sara Bernstrom Kontakt   Lärare åk 2-3
Agne Birgersson Kontakt   Lärare i Trä- & Metallslöjd
Malin Carlsén Romney  Kontakt   Fritids
Pär Crenér Kontakt   Lärare i trä- & metallslöjd
Oskar Dyrke Kontakt   Fritids
Ted Fontér Kontakt   Fritids
Wilma Gustafsson Kontakt   Fritids
Zanna Hallenstål Kontakt   Lärare i Musik
Therese Johansson Kontakt   Fritids
Sofia Kask Kontakt   Fritids
Emilie Almqvist Kontakt   Lärare i Dans
Ulrica Lagesson Kontakt   Enhetschef, Förstelärare &
Klasslärare åk. 2-3
Marcus Lundblad Kontakt   Fritids
Helena Niklasson Kontakt   Klasslärare åk. 4-5
Linda Nilsson Kontakt   Fritids
Gina Samuelsson Kontakt   Fritidsföreståndare Ljungmyr
Johanna Sterner Kontakt   Förstelärare &
Klasslärare åk. 4-5
Caisa Sundqvist Kontakt   Speciallärare
Robert Wiik Kontakt   Lärare i Idrott & Hälsa