Jag strävar medvetet efter att se vad som fungerar för var och en av eleverna och ser olikheten hos dem. Jag vill hitta nyckeln till varje elevs kunskapsutveckling. Tillsammans med de andra matematiklärarna på skolan väcker vi kärleken till matematik hos eleverna.

/Anna Efremova, Förstelärare Matematik.