På Täby Friskola arbetar vi med språket på många olika sätt. Vi vet att ett rikt språk leder till goda kunskaper även i t.ex. matematik. Att gemensamt diskutera det vi läser ger en god läsförståelse och skapar den goda vanan att fundera under tiden vi läser. Det ger en helt annan tyngd till läsningen och skolarbetet. En god språkkänsla ger ett gott självförtroende och det är grunden till allt.

Vi vågar sätta ribban högt och tror att alla elever kan. Ingen kan cykla när de föds, men med träning går det som en dans. Täby Friskola startade 1994 och har vuxit sedan dess. Under de åren har vi kunnat följa många, många elever och sett resultatet av våra höga förväntningar.

Redan från förskoleklass tränar vi på att lära oss att ta hänsyn till varandra och ansvara för vad vi säger, gör och hur vi uttrycker oss. Det är lugnt på våra lektioner och det ger eleverna en möjlighet att arbeta under goda förutsättningar. I en mellanstadieklass kan mognadsnivån variera enormt. Det kan finnas elever som i en situation har förmågor som en högstadieelev, men i en annan situation kan samma elev befinna sig på en nivå som en flera år yngre elev. Målet är förstås att våra elever ska känna sig både trygga, nyfikna och stolta. Det tror vi är en mycket god grund för goda kunskaper.

/Annica Lyngarth, Enhetschef & klasslärare åk. 4-5.