Det är spännande och intressant att följa elevernas utveckling och tid i skolan. För mig är det viktigt att upptäcka varje elevs potential och möjlighet till utveckling och framgång. Det gör jag tillsammans med klasslärarna och övrig personal på skolan. Att stötta, uppmuntra och hitta vägar att gå och att barnen får en trevlig och god lärmiljö är ett viktigt uppdrag och intresse. Till Täby Friskola kom jag 2010 och här trivs jag mycket bra.

/Caisa Sundqvist, Speciallärare.