Det unika med lärarna på högstadiet i Täby Friskola är att de verkligen försöker hitta vägar för att nå varje enskild elev. Varenda elev ska komma så långt som möjligt i sin egen utveckling. Vi anstränger oss för att väcka nyfikenhet och lust att lära.

/Cathrine Edholm Husebye, Enhetschef & Lärare i Dans.