Respekt för alla människors lika värde och medmänsklighet är viktiga frågor för mig. Målet med min undervisning är att ge mina elever en solid grund av kunskaper och verktyg som stödjer dem genom livet.

/Charlotte Söderlund, Lärare i Franska & Svenska.