Jag är dramapedagog och undervisar i livskunskap med pedagogiskt drama som metod. Jag träffar alla elever i årskurs 1-7 på Täby friskola. Jag har ett nära samarbete med alla klasslärare, och ingår även i skolans elevhälsoteam.

Jag är väldigt stolt över att arbeta på en skola som ser det tydliga sambandet mellan elevhälsa och lärande. I en klass där barnen känner sig trygga med varandra finns ett harmoniskt och positivt gruppklimat, och det ger förutsättningar för god arbetsro och lustfyllt lärande. På livskunskapslektionerna har vi möjlighet att jobba djupare med ämnen som: respekt, empati, integritet, normer, självkänsla, kränkningar, mobbning, jämställdhet, demokrati. Vi gör det genom praktiska övningar, diskussion, reflektion, och med inslag av teater.

Allt vi gör genomsyras av ett fokus på allas lika värde. Rätt att ta plats, och ge plats. Alla är viktiga, och bra, som de är.

/Emelie Virta, Lärare i Livskunskap.