På mina lektioner får du lära känna din kropp i rörelse, som uttrycksmedel och i en konstnärlig kontext. Under de första åren jobbar vi utforskade med improvisation som grund för att sedan rikta in oss mer på specifika steg, dansteknik och olika dansformer men det viktigaste för mig är ändå det personliga uttrycket.

/Emilie Almqvist, Lärare i Dans.