Att i undervisningen möta och väcka elevernas intresse samt få följa deras lärande och utveckling är något som engagerar mig men även gör mig ödmjuk. Som lärare är det viktigt att möta varje elev där de befinner sig för att var och en skall få utvecklas utifrån den egna förmågan.

/Eva Sörman, Enhetschef & Klasslärare åk. 2-5.