Det är väldigt givande och roligt – ett privilegium – att få undervisa och vägleda elever, särskilt på en arbetsplats med mycket inspiration, glädje och tydliga rutiner. Mina ledord är lyhördhet, arbetsro och trygghet. Viktiga inslag i undervisningen är elevmedverkan och en positiv tro på vad som kan åstadkommas, vilket leder till att eleverna utvecklar eget ansvar och lusten till lärande. Eleverna ska känna sig sedda och trygga, med stort utrymme att prova på, reflektera och pröva sig fram. Muntliga presentationer i engelska, svenska och SO stärker grupptillhörigheten och varje enskild elev. Humor är givetvis också viktigt, för att skapa en positiv stämning som gör att eleverna lättare kan känna sig avspända och mottagliga för ny kunskap.
/Helena Niklasson, Klasslärare åk. 4.