Jag har arbetat i 38 år som lärare, varav 17 år i Täby Friskolas regi och då på Ljungmyr. Sedan 2015 arbetar jag i Enhagen med årskurs 6 eleverna. Jag har NO i alla klasserna 6A – 6D.

Det är stimulerande och roligt att få vara med och utveckla elever, se hur de växer med sina uppgifter och vad de faktiskt klarar av.
/Ingela Sundbom, Klasslärare åk. 6.