Tack vare Täby Friskolas små enheter känner lärarna alla elever på skolan vilket skapar en väldigt fin vi-känsla och trygghet. Det tycker jag är en av de stora fördelarna med skolan. Jag är klasslärare i 2:an där jag undervisar i alla teoretiska ämnen och bild. Jag gillar att väcka nyfikenhet och skapa intresse för det vi jobbar med hos eleverna så de får lust till att lära sig mer. Min undervisning och aktiviteterna på lektionerna försöker jag variera så att eleverna ska få använda flera olika sinnen då vi alla lär på olika sätt. En av mina viktigaste uppgifter är att skapa ett tryggt klassrumsklimat där alla vågar vara sig själva och säga vad de tycker. Alla elever har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar oavsett sina tidigare erfarenheter eller kunskaper. Det är viktigt att eleverna är delaktiga i sin egen utveckling och förstår vad det är de ska lära sig och varför. Det är lättare att ta sig till målet om man får en karta och kompass.

/Jenny Sandgren, Klasslärare åk. 2-3.