I 9 år har jag arbetat som lärare i Hägernässkolan i förskoleklass och årskurs 1. Det är en stor förmån att få vara den fröken som tar emot och arbetar med skolans yngsta elever. Till förskoleklassen kommer barn från förskolans pedagogik och tränas till att bli elever in i skolans magiska värld av lärande. Undervisningen i mitt klassrum lägger grunden för att varje elev

- utvecklar nyfikenhet och lust att lära,

- utvecklar sitt eget sätt att lära,

- utvecklar tillit till sin egen förmåga

- känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visar respekt i samspel med andra.

- Verksamheten genomsyras av barnets lekglädje och lust att lära

För mig är det viktigt att se varje elev och möta dem utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Jag tror på elevernas förmågor och erbjuder dem utmaningar som får dem att lyckas. Mitt engagemang och driv är att få varje elev att trivas och utvecklas utifrån sina förutsättningar. För att lyckas med det arbetar jag samarbetar jag med föräldrar och kollegor.

/Jenny Ulvhag, Klasslärare åk. F-1.