För mig har bildämnet alltid varit ett spännande ämne och något som jag verkligen brinner för. Att nu få jobba med detta på heltid känns för mig som ett stort privilegium. Jag hoppas och tror att jag med min undervisning i bildämnet väcker elevernas nyfikenhet, kreativitet och intresse för att skapa. De ges även möjlighet till att ta egna initiativ, arbeta undersökande och problemlösande.

I dagens samhälle är vi ständigt utsatta för bilder och medierna breder ut sig med allt större hasighet. Att ge varje elev verktyg för att tolka och kritiskt granska olika bildbudskap blir viktigt och något jag lägger stor vikt på i min undervisning.
/Jessica Jonsson, Lärare i Bild