Under mina år på Täby friskola har jag sett en enorm fördel med att jobba i små enheter där alla känner alla. Det skapar trygghet både för elever och pedagoger. Den största glädjen, utmaningen och inspirationskällan i undervisningen är eleverna. Att hitta nya vägar i undervisningen så att alla känner att de lyckas. Att de vågar ta nästa kliv och utmana sig själv i sitt eget lärande. Jag vill låta eleverna upptäcka och uppleva slöjdens alla möjligheter och utmaningar.
/Malin Sävmarker, Lärare i Textilslöjd.