Att hjälpa och lotsa de yngsta barnen in i skolans värld och få vara med när de knäcker läskoden är ett av många skäl till att jag tycker det är fantastiskt roligt och spännande att arbeta med den här åldern. Utvecklingen som sker de första två åren på Småskolan är en fantastisk resa och jag är glad över att få vara med att lägga grunden för fortsatt lärande.

/Marie Baehre, Klasslärare åk. F-1.