Trygga barn lär sig bäst och jag tycker att det är väldigt viktigt att ha ett bra klassrumsklimat, där man lyssnar på- och respekterar varandra, trots olikheter. Att vara lärare i de yngre årskurserna är det bästa jobbet man kan ha. Jag blir glad varje morgon jag kommer in i klassrummet och träffar mina elever. Att få vara med och se alla elevers utveckling - både kunskapsmässigt och socialt - samt att få vara med och stötta dem hela vägen, är fantastiskt!

Jag upplever att eleverna i Täby Friskola får de allra bästa förutsättningarna inför framtiden. Kompetent personal och tydliga regler gör att barnen blir trygga, och de vet vad som förväntas av dem. Och så har vi väldigt roligt förstås!

/Mia Hallin, Klasslärare åk. 3.