Sedan våren 2015 är jag på Enhagen och undervisar årskurs 6 i tre ämnen; svenska, engelska och matematik. Jag är också klassföreståndare. Jag har varit lärare i 30 år och i min lärarroll känner jag mig väl etablerad och trygg. I mötet med eleverna upplever jag ständigt nya möjligheter att utveckla och leda till rätt kunskaper och färdigheter vilket är oerhört stimulerande.

/Monica Säde, Klasslärare åk. 6.