Till höstterminen 2015 fick jag förmånen att börja arbeta vid Täby Friskola. Jag är en av två lärare i Idrott och Hälsa och ansvarar även för den teoretiska delen i ämnet Hem- och konsumentkunskap. På idrotten strävar jag efter att skapa rörelseglädje samt att ge eleverna en god teoretisk grund, genom vilka de på egen hand kan utvärdera och resonera kring hälsa. Den teoretiska hemkunskapen handlar till största del om att ge eleverna förutsättningar att förstå och resonera kring val gällande kost, ekonomi och konsumtion.

/Robert Wiik, Lärare i Idrott & Hälsa & Hem- och kunsumentkunskap.